Termeni și condiții generale de afaceri

Cuvânt înainte

www.bookgoodlook.com este o platformă online exploatată de mRaP GmbH, cu sediul în Pulvermühlweg 11, 3250 Wieselburg, pusă la dispoziție pentru părțile interesate (persoane ce efectuează rezervări, clienți) și furnizori (saloane) de servicii de coafură și înfrumusețare. mRaP GmbH nu acționează nici în calitate de cumpărător (de servicii de înfrumusețare), nici în calitate de furnizor (de servicii de înfrumusețare). www.bookgoodlook.com poate fi accesat și prin intermediul următoarelor domenii:

  • www.bookgoodlook.at
  • www.bookgoodlook.de
Următoarele prevederi guvernează participarea la site-ul www.bookgoodlook.com și stabilește principiile de bază ce guvernează utilizarea acestei platforme online. www.bookgoodlook.com este denumită în continuare „platforma” sau „platforma online”. Vizitatorii, părțile interesate și utilizatorii platformei vor fi denumiți sinonim în cele ce urmează.

1. Domeniul de aplicare al termenilor și condițiilor generale de afaceri

Termeni și condițiile generale de afaceri de mai jos se aplică tuturor relațiilor de afaceri dintre vizitatorii, părțile interesate și utilizatorii platformei și operatorul platformei online www.bookgoodlook.com, care este mRaP GmbH. Acordurile auxiliare, precum și alte acorduri, trebuie să fie încheiate în formă scrisă. Vizitatorii, părțile interesate și utilizatorii platformei declară că termenii și condițiile generale de afaceri de mai jos sunt complet vizibile, că le-au citit și le-au înțeles și că le-au acceptat în întregime.

2. Servicii oferite de www.bookgoodlook.com

www.bookgoodlook.com intermediază programări la saloanele de înfrumusețare, puse la dispoziție de aceste saloane. Saloanele sunt denumite în continuare companii partenere. Programările oferite de companiile partenere pot fi rezervate de utilizatorii site-ului. Imediat după rezervare, utilizatorul va primi o confirmare a rezervării la adresa de e-mail furnizată la înregistrare. La rezervarea unei programări, utilizatorul rezervă o programare unică la un salon.

La efectuarea rezervării, utilizatorul trebuie să furnizeze utilizeze propriile sale date personale, corecte și complete, pentru ca rezervarea să fie efectuată. Acestea sunt

  • prenumele
  • numele
  • adresa de e-mail personală
Dacă informațiile furnizate nu sunt corecte și complete, operatorul www.bookgoodlook.com va lua măsurile legale cerute de situație. Rezervările efectuate în beneficiul sau în numele unor terțe părți nu se acceptă și contravin termenilor și condițiilor generale de afaceri. Rezervările nu sunt transferabile către terțe părți.

Prezentarea confirmării rezervării de către utilizator la vizita sa la salon constituie dovada faptului că utilizatorul chiar a rezervat programarea.

3. Parteneri de contract și îndeplinirea contractului

După rezervarea unei programări de către utilizator, acesta primește prin e-mail o confirmare a rezervării. La livrarea acesteia, are loc încheierea unui contract. Partenerul de contract al utilizatorului devine compania parteneră la care s-a efectuat rezervarea. Compania parteneră este responsabilă de îndeplinirea contractului, deoarece www.bookgoodlook.com intervine exclusiv cu rolul de intermediar. Din acest motiv, utilizatorul poate aștepta îndeplinirea contractului, ce survine ca rezultat al rezervării unei programări, numai de la compania parteneră și nicidecum de la platforma online.

4. Procesul rezervării

Un utilizator poate efectua rezervarea unei programări declarându-și prenumele, numele și adresa de e-mail. Utilizatorul este de acord să furnizeze aceste informații în forma lor corectă și completă. Declarațiile false vor conduce la interzicerea unor rezervări ulterioare. Nu există revendicări privind rezervările. O ofertă este definită de programare (dată și oră), compania parteneră și domeniul maxim al serviciilor oferite. Domeniul maxim al serviciilor descrie serviciile maxime realizabile la rezervarea programării. Utilizatorul garantează că se va prezenta la programarea rezervată. Rezervarea va fi pentru utilizator obligatorie din punct de vedere legal. Rezervările efectuate fără caracterul de obligativitate din punct de vedere legal vor fi urmărite de www.bookgoodlook.com prin modalitățile permise de lege.

5. Comisionul de rezervare

Pentru efectuarea rezervării nu se percepe comision.

6. Anularea rezervării

Atunci când rezervările sunt anulate, aceasta se realizează prin accesarea unui link unic, furnizat în cadrul fiecărei confirmări de rezervare. O anulare efectuată direct la compania parteneră nu este valabilă în sensul termenilor și condițiilor generale de afaceri ale www.bookgoodlook.com.

7. Neprezentarea la programare

Dacă un utilizator nu vine la o programare rezervată, fără a o anula în prealabil, aceasta corespunde unei neprezentări. În cazul neprezentărilor, platforma își rezervă dreptul de a anula accesul utilizatorului la platforma online, interzicându-i utilizarea acesteia.

8. Livrarea publicității și informațiilor în formă electronică

Utilizatorul este de acord să primească publicitate și informații în format electronic (buletin informativ etc.). Dezabonarea este posibilă în price moment.

9. Politica de confidențialitate

„Politica de confidențialitate” constituie o parte integrantă a „Termenilor și condițiilor generale de afaceri” și se găsește aici . La acceptarea termenilor și condițiilor generale de afaceri, utilizatorul declară că a citit și a înțeles politica de confidențialitate și i-a acceptat în întregime conținutul.

10. Accesibilitatea platformei www.bookgoodlook.com

Scopul platformei este ca platforma să fie complet accesibilă. Totuși, nu se poate exclude faptul că pot apărea circumstanțe aflate în afara controlului platformei, ce pot conduce la limitarea accesibilității. Utilizatorul înregistrat nu are permisiunea de a utiliza niciun fel de mecanism, software sau script în legătură cu platforma, ce pot restricționa funcționarea platformei. Mai mult, nu sunt permise acțiunile ce pot conduce la o încărcare excesivă a platformei. Conținutul stocat al platformei nu poate fi copiat sau distribuit, nici utilizat sau reprodus în vreun fel, fără acordul prealabil al mRaP GmbH. Aceasta se aplică și copierii prin intermediul tehnologiilor de căutare gen „robot/crawler” sau al altor mecanisme automate.

11. Sancțiuni și suspendări

Platforma poate lua următoarele măsuri în cazul în care există indicații concrete că un utilizator încalcă reglementările legale, drepturile unor terțe părți, termenii și condițiile generale de afaceri sau dacă platforma are orice interes legitim, în special pentru a le proteja pe companiile partenere și pe ceilalți utilizatori de activități ilegale:

  • Avertisment pentru utilizatori,
  • restricționarea/limitarea utilizării platformei de către utilizator,
  • suspendarea permanentă a utilizatorului,
La alegerea unei măsuri, platforma ia în considerare interesele legitime ale utilizatorului implicat, în special dacă există indicații că respectivul utilizator nu a efectuat încălcarea. Platforma poate împiedica un utilizator să utilizeze platforma (suspendare definitivă), atunci când blocarea este necesară pentru a proteja interesele altor utilizatori sau companii partenere și / sau dacă acel utilizator a furnizat date de contact false/incorecte și, în special, o adresă de e-mail incorectă sau nevalabilă. Odată ce un utilizator a fost suspendat definitiv, acesta nu are dreptul la recuperarea modalității sale de utilizare a platformei.

12. Limitarea răspunderii

mRaP GmbH oferă doar serviciul tehnic necesar pentru exploatarea platformei. mRaP GmbH nu este responsabil pentru conținutul (preț, oferte etc.) oferit de membri. mRaP GmbH va fi responsabilă, exceptând vătămările corporale, doar în cazul neglijenței grave sau al conduitei ilicite intenționate. Responsabilitatea pentru daunele indirecte, în special pentru pierderea profitului, există doar în cazul neglijenței grave sau a conduitei ilicite intenționate.

13. Modificările termenilor și clauza de separabilitate

Platforma își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment și fără precizarea unui motiv. Utilizatorul este de acord să fie informat în privința modificărilor termenilor și condițiilor prin e-mail, la adresa furnizată la înregistrare. Se consideră că utilizatorul acceptă modificările, dacă nu își exprimă obiecția, în termen de 2 săptămâni de la comunicarea modificărilor, prin e-mail sau în scris. Platforma va preciza în mod separat, la comunicarea unei modificări, existența perioadei de obiecție, de 2 săptămâni. Dacă utilizatorul nu poate accepta modificările, nu mai este posibilă continuarea utilizării platformei. Dacă oricare dintre prezenții termeni este nevalabil, prevederile rămase rămân neafectate. Prevederea nevalabilă va fi considerată a fi înlocuită de o prevedere care este, economic și legal eficient, cea mai apropiată de sensul și scopul prevederii nevalabile. Același lucru se aplică în cazul eventualelor discrepanțe ale prevederilor.

14. Jurisdicție

Se aplică legea Republicii Austria. Jurisdicția este jurisdicția reală și teritorială a mRaP GmbH.


Data termenilor și condițiilor: 31.07.2014