ABG Salons

Termeni și condiții generale de afaceri

Cuvânt înainte

www.bookgoodlook.com este exploatat de mRaP GmbH, Pulvermühlweg 11, 3250, Wieselburg, Austria, ca platformă online dezvoltată pentru vânzători profesioniști și cumpărători particulari și/sau comerciali. mRaP GmbH pune la dispoziție doar platforma online. mRaP GmbH nu este nici cumpărător și nici vânzător. Vânzătorii profesioniști sunt coaforii și peruchierii (stiliștii), pedichiuriștii și cosmeticienii (îngrijirea frumuseții), denumiți în continuare companii partenere sau vânzători. Sunt numite cumpărători sau clienți, persoanele care pot utiliza ofertele companiilor partenere. Următoarele prevederi reglementează participarea la www.bookgoodlook.com a companiilor partenere și stabilește principiile de bază ce reglementează utilizarea de către companiile partenere a site-ului www.bookgoodlook.com. www.bookgoodlook.com este numit în continuare și „platforma”.

1. Ce este www.bookgoodlook.com?

www.bookgoodlook.com este o piață online, ce oferă posibilitatea efectuării programărilor la companiile partenere. Platforma permite rezervarea acestor programări. Contractele încheiate pe www.bookgoodlook.com îi îndreptățesc și îi obligă doar pe vânzătorii și cumpărătorii implicați. Contractele sunt întotdeauna încheiate între vânzători și cumpărători. Îndeplinirea contractelor are loc exclusiv între vânzători și cumpărători. Platforma are exclusiv rolul de intermediar. Platforma, practic, nu verifică dacă ofertele vânzătorilor și alte conținuturi, precum și informațiile oferite de către vânzători sunt legale, adevărate și complete. mRaP GmbH își face publicitate pe www.bookgoodlook.com și, de asemenea, pune la dispoziție terțelor părți informații accesibile public, pentru a fi utilizate în publicitate prin e-mail-uri și pe alte site-uri.

2. Înregistrarea pe www.bookgoodlook.com și încheierea contractului

Utilizarea site-ului www.bookgoodlook.com în calitate de vânzător necesită o înregistrare prealabilă. Aceasta este gratuită. Această înregistrare are loc prin mRaP GmbH. Participarea este deschisă exclusiv vânzătorilor comerciali. Aceștia sunt:

 • întreprinzători independenți,
 • parteneriate și
 • corporații.

Prin înregistrarea pe www.bookgoodlook.com și prin acceptarea termenilor și condițiilor prezente se încheie un contract între platformă și vânzătorul comercial. Persoanele fizice sunt excluse de la înregistrare. Nu există niciun drept de înregistrare pe www.bookgoodlook.com. Această platformă își rezervă dreptul de a decide în privința înregistrării. La înregistrare, cumpărătorul, respectiv vânzătorul, trebuie să furnizeze următoarele informații:

 • numele companiei,
 • statutul legal,
 • datele de contact ale reprezentantului autorizat,
 • numărul de telefon al companiei partenere,
 • adresa de e-mail a companiei partenere,
 • adresa companiei partenere,

Platforma nu verifică dacă vânzătorul comercial îndeplinește toate cerințele legale. Vânzătorul profesionist confirmă, totuși, că îndeplinește toate cerințele legale (licență legală etc.).

3. Principiile utilizării platformei

Platforma poate fi utilizată de către vânzătorii înregistrați, în conformitate cu următoarele principii.

3.1. Oferte pe www.bookgoodlook.com

Pe platformă companiile partenere pot oferi servicii de coafură și înfrumusețare. Serviciile și produsele oferite sunt denumite oferte în acest document. Oferirea produselor și serviciilor ilegale este interzisă. Toate prețurile afișate pe platformă sunt prețuri ce includ TVA. Ofertele companiilor partenere pot fi rezervate de cumpărători pe www.bookgoodlook.com. Prin efectuarea rezervării intervine un contract între cumpărător și compania parteneră.

3.2. Oferte, contracte și îndeplinirea contractelor

Platforma furnizează companiilor partenere oferte în diverse formate și pune la dispoziție diverse funcții, pentru a încheia pe platformă acorduri eficiente sau pentru a găsi cumpărători pentru ofertele efectuate de acestea.

Prin intermediul ofertelor personalizate, compania parteneră are posibilitatea de a desemna angajați unici pentru o ofertă. Numele mic al acelui angajat este vizibil pe platformă în general și în mod public. Compania parteneră este de acord în mod expres, în cazul ofertelor personalizate, să obțină acordul prealabil scris al angajatului respectiv. Platforma nu verifică aceasta. Drepturile terțelor părți nu vor fi încălcate. Pot fi utilizate alias-uri opționale, în cazul ofertelor personalizate. Acestea sunt, de exemplu: stilist junior, maestru stilist etc. .

Cumpărătorul poate rezerva o ofertă de la vânzător și acceptă prin acea ofertă condițiile specificate, precum și termenii și condițiile vânzătorului. Prin efectuarea rezervării de către cumpărător intervine un contract între cumpărător și compania parteneră. Procesarea rezervării, respectiv îndeplinirea contractului în urma rezervării se desfășoară exclusiv între cumpărător și compania parteneră (=vânzător sau furnizor de servicii).

3.2.1. Procesarea rezervării, plata și îndeplinirea contractului

După ce o ofertă a unei companii partenere a fost rezervată de o persoană, atât persoana care a efectuat rezervarea, cât și compania parteneră primesc un e-mail de confirmare. Mesajul e-mail pentru compania parteneră va fi trimis la adresa utilizată la înregistrare. Există și opțiunea de a primi confirmarea rezervării prin SMS. Aceasta se petrece atunci când compania parteneră indică aceasta în zona sa de autentificare în cont.

Confirmarea rezervării

Confirmarea rezervării conține toate informațiile necesare pentru procesarea rezervării. Acestea sunt:

 • numele și prenumele persoanei care a efectuat rezervarea
 • un număr unic de rezervare,
 • data și ora programării,
 • opțional: numele stilistului și
 • opțional: denumirea serviciului rezervat.

Prezentarea confirmării rezervării la compania parteneră de către cumpărător este o condiție necesară pentru a putea beneficia de rezervarea efectuată la vânzător. Pe lângă aceasta, toate programările pentru compania parteneră sunt vizibile în zona de autentificare în cont a companiei partenere.

Plata și îndeplinirea contractului

Plata în urma beneficierii de ofertă se efectuează direct între compania parteneră și cumpărător.

Răspunderea pentru rezervarea efectuată

Prin efectuarea rezervării unei oferte intervine un contract între cumpărător și compania parteneră respectivă. Așadar, rezervarea devine obligatorie atât pentru compania parteneră, cât și pentru persoana care a efectuat rezervarea.

Ofertele personalizate

Prin intermediul ofertelor personalizate, utilizatorii platformei au posibilitatea de a rezerva un serviciu efectuat de o anumită persoană din cadrul companiei. În caz de îmbolnăvire sau în alte situații care fac ca serviciul respectiv să nu poată fi oferit de persoana special desemnată, compania parteneră are obligația de a oferi un înlocuitor potrivit. În plus, compania parteneră se obligă să informeze imediat platforma în astfel de cazuri (prin e-mail la adresa info@bookgoodlook.com). Dacă utilizatorul nu este de acord cu o compensație, are dreptul să își anuleze rezervarea.

Anularea unei rezervări de către cumpărător

Cumpărătorii au opțiunea de a anula rezervări deja efectuate. În acest caz, compania parteneră înregistrată primește informațiile privind anularea prin e-mail și SMS. Compania parteneră este de acord în mod expres să exonereze platforma de orice revendicări în caz de anulare.

Modificarea unei rezervări de către cumpărător

Cumpărătorul are permisiunea de a modifica o rezervare. În acest caz, compania parteneră este informată imediat în privința modificării prin e-mail și SMS.

Neprezentarea cumpărătorului

Platforma nu poate garanta că persoanele care efectuează rezervările se vor prezenta de fiecare dată. Compania parteneră exonerează platforma de orice revendicare, în cazul în care cumpărătorul unei oferte rezervate nu se prezintă pentru a beneficia de ea. În cazul neprezentării cumpărătorului, compania parteneră trebuie să notifice platforma, neoficial, prin e-mail, la adresa info@bookgoodlook.com.

4. Alte drepturi și obligații ale companiilor partenere înregistrate

4.1. Utilizarea textelor, imaginilor, fotografiilor și a ilustrațiilor

Platforma nu verifică dacă textele, imaginile, fotografiile și ilustrațiile companiei partenere sunt utilizate legal sau prezentate în mod legal pe platformă. Este responsabilitatea companiei partenere ca ea să dețină drepturile de a utiliza textele, imaginile, fotografiile și ilustrațiile. Drepturile terțelor părți nu vor fi încălcate.

4.2. Exonerare

Compania parteneră exonerează platforma de orice revendicări exprimate de alți utilizatori sau de alte terțe părți împotriva platformei, pentru încălcarea drepturilor lor de către ofertele și conținuturile companiei partenere sau pentru utilizarea de către aceasta a unei alte platforme. Compania parteneră își asumă prin aceasta cheltuielile juridice necesare pentru apărarea platformei în instanță, inclusiv toate cheltuielile de judecată și onorariile avocațiale la nivelul ratei legale. Aceasta nu se aplică în cazul în care încălcarea drepturilor de către compania parteneră nu este reprezentată. Compania parteneră are obligația să informeze platforma imediat în eventualitatea unor revendicări din partea unei terțe părți și să pună la dispoziție în mod corect și complet toate informațiile necesare examinării revendicărilor și organizării apărării.

5. Comisioane

Înregistrarea este gratuită pentru companiile partenere. Înainte de a se aplica orice comisioane, platforma are obligația de a informa vânzătorul/compania parteneră de existența acestor comisioane. Orice comisioane (precum comisioanele de rezervare) vor fi stabilite separat, în acord cu vânzătorul/compania parteneră. Aceste comisioane vor fi plătite de către compania parteneră pe www.bookgoodlook.com și nu pot percepute suplimentar de la clienții particulari (=persoanele ce efectuează rezervări). Încălcarea acestei prevederi duce la anularea imediată a accesului companiei partenere la www.bookgoodlook.com.

6. Livrarea publicității și informațiilor

Compania parteneră este de acord cu livrarea informațiilor și publicității în format electronic (buletin informativ, SMS etc.) și prin intermediul publicării pe platformă.

7. Accesibilitatea platformei

Scopul platformei este ca platforma să fie complet accesibilă. Totuși, nu se poate exclude faptul că pot apărea circumstanțe aflate în afara controlului platformei, ce pot conduce la limitarea accesibilității. Compania parteneră nu are permisiunea de a utiliza niciun fel de mecanism, software sau script în legătură cu platforma, ce pot restricționa funcționarea platformei. Mai mult, nu sunt permise acțiunile ce pot conduce la o încărcare excesivă a platformei. Conținutul stocat al platformei nu poate fi copiat sau distribuit, nici utilizat sau reprodus în vreun fel, fără acordul prealabil al mRaP GmbH. Aceasta se aplică și copierii prin intermediul tehnologiilor de căutare gen „robot/crawler” sau al altor mecanisme automate. Pentru ca să se poată lucra în sistem, există o perioadă pentru lucrările de întreținere, în care platforma nu este accesibilă. Aceste perioade vor fi comunicate companiei partenere cu cel puțin 1 săptămână înainte.

8. Limitarea responsabilității

mRaP GmbH furnizează doar serviciul tehnic necesar pentru funcționarea platformei. mRaP GmbH nu este responsabilă pentru conținuturile (prețuri, oferte etc) care sunt stabilite de către companiile partenere. Platforma va fi responsabilă doar în cazul neglijenței grave sau a conduitei ilicite intenționate. Responsabilitatea pentru daunele indirecte, în special pentru pierderea profitului, există doar în cazul neglijenței grave sau a conduitei ilicite intenționate.

9. Sancțiuni și suspendări

Platforma poate lua următoarele măsuri în cazul în care există suficiente indicații că o companie parteneră încalcă reglementările legale, drepturile unor terțe părți, termenii și condițiile generale de afaceri sau dacă platforma are orice interes legitim, în special pentru protejarea platformei de activități ilegale:

• ștergerea ofertelor sau altor conținuturi • avertizarea companiei partenere • restricționarea/limitarea utilizării platformei • suspendare preliminară • suspendare definitivă

La alegerea unei măsuri, platforma ia în considerare interesele legitime ale companiei partenere implicate, în special dacă există indicații că respectiva companie parteneră nu a efectuat încălcarea. Platforma poate împiedica un membru să utilizeze platforma (suspendare definitivă), atunci când blocarea este necesară pentru a proteja interesele altor participanți sau dacă acel membru a furnizat date de contact false, sau o adresă de e-mail incorectă sau nevalabilă sau dacă și-a transferat contul de membru. Odată ce un membru a fost suspendat definitiv, nu are dreptul la refacerea contului de membru.

Odată ce un membru a fost suspendat definitiv, acest membru nu mai are dreptul de a utiliza platforma cu alte conturi de membru și nici nu se poate reînregistra.

10. Durata și rezilierea contractului

Contractul este încheiat pe perioadă nedeterminată. Rezilierea contactului este posibilă în orice moment (prin trimiterea unui mesaj e-mail la info@bookgoodlook.com). Este posibilă o notificare extraordinară dacă

• a inițiat procedurile de insolvență în privința unui partener contractual, • dacă platforma și-a încetat activitatea, • dacă membrul a încălcat termenii și condițiile generale de afaceri.

La rezilierea contractului, statutul de membru al companiei partenere este anulat.

11. Modificările termenilor și clauza de separabilitate

Platforma își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment și fără precizarea unui motiv. Compania parteneră este de acord să fie informată în privința modificărilor termenilor și condițiilor prin e-mail, la adresa furnizată la înregistrare. Se consideră că vânzătorul/compania parteneră acceptă modificările, dacă nu își exprimă obiecția în termen de 2 săptămâni de la comunicarea lor, prin e-mail sau în scris. Platforma va preciza în mod separat, la comunicarea unei modificări, existența perioadei de obiecție de 2 săptămâni. Dacă oricare dintre prezenții termeni este nevalabil, prevederile rămase rămân neafectate. Prevederea nevalabilă va fi considerată a fi înlocuită de o prevedere care este, economic și legal eficient, cea mai apropiată de sensul și scopul prevederii nevalabile. Același lucru se aplică în cazul eventualelor discrepanțe ale prevederilor.

12. Jurisdicție

Se aplică legea Republicii Austria. Jurisdicția este Viena.

Termenii și condițiile generale de afaceri intră în vigoare de la data de: 31.07.2014