Politica de confidențialitate

Generalități

Protecția datelor tale este extrem de importantă pentru noi. Mai jos, te informăm în detaliu în privința utilizării datelor tale personale. Subliniem că transmiterea datelor prin intermediul internetului (ex. în cazul comunicării prin e-mail) poate prezenta probleme de securitate. Nu este posibilă o protecție completă a datelor personale împotriva accesului neautorizat al unor terțe părți.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt datele atribuite direct unei persoane fizice. Acestea includ, de exemplu:

  • Prenumele și numele
  • Adresa de e-mail
www.bookgoodlook.com nu colectează date cu caracter personal în mod automat. Se colectează date cu caracter personal doar în cazul în care vă abonați la buletinul nostru informativ sau rezervați servicii pe www.bookgoodlook.com. Această acțiune are loc prin introducerea separată a datelor de către utilizator în formularele online corespunzătoare.

Consimțământul pentru procesarea datelor

Datele personale ale utilizatorilor (inclusiv datele de utilizare legate de rezervări) sunt prelucrate de www.bookgoodlook.com în cadrul procesului de rezervare. Prin prezenta, utilizatorul consimte în mod explicit ca datele sale personale implicate în procesul de rezervare de pe platformă, utilizate în scopul transmiterii pe cale electronică a informațiilor, publicității și ofertelor, al constatării comportamentului privind rezervările, precum și pentru stabilirea satisfacției clientului (prin intermediul unui chestionar electronic și prin contact telefonic) să fie procesate. Utilizatorul este de acord în mod expres cu trimiterea menționată mai sus prin intermediul poștei electronice/e-mail, respectiv, prin contact telefonic. Acordul pentru trimiterea buletinului nostru informativ poate fi revocat în orice moment și gratuit.

Buletinul informativ

În cazul în care te-ai abonat la buletinul nostru informativ, îți oferim în fiecare buletin informativ trimis posibilitatea de a te dezabona cu un singur clic.

Drepturile terțelor părți și ale utilizatorului

Drepturile terțelor părți

Platforma www.bookgoodlook.com poate fi, în cazuri izolate, obligată prin lege și de către autoritățile locale, de stat, naționale sau internaționale să furnizeze acestora datele personale ale utilizatorilor. Pentru ca platforma să își protejeze utilizatorii și pe companiile partenere de activități ilegale, www.bookgoodlook.com își rezervă mai departe dreptul de a dezvălui informații terțelor părți. Aceasta se aplică, de asemenea, următoarelor situații:

  • verificarea cazurilor suspecte cu privire la activități ilegale
  • recunoașterea activităților ilegale
  • luarea măsurilor de protecție pentru prevenirea activităților ilegale

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii au dreptul de a fi informați în mod gratuit în privința datelor personale sau personal identificabile. Utilizatorii pot solicita aceste informații prin e-mail și cu prezentarea (trimiterea copiei) unui document valabil de identitate, cu fotografie, la adresa info(a)bookgoodlook.com. Alternativ, se poate trimite solicitarea și prin poșta normală la adresa: mRaP GmbH, 3250 Wieselburg, Pulvermühlweg 11.

Dreptul la corectarea sau ștergerea datelor

Fiecare utilizator are dreptul la corectarea sau ștergerea datelor sale personale. Aceasta se realizează complet gratuit de către www.bookgoodlook.com. Fiecare utilizator ne poate contacta pentru aceasta la adresa info(a)bookgoodlook.com.

Modificările prevederilor politicii de confidențialitate

Platforma își rezervă dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate în orice moment și fără precizarea unui motiv. Utilizatorul este de acord să fie informat în privința modificărilor politicii de confidențialitate prin e-mail, la adresa furnizată la înregistrare. Se consideră că utilizatorul acceptă modificările, dacă nu își exprimă obiecția, în termen de 2 săptămâni de la comunicarea modificărilor, prin e-mail sau în scris. Dacă utilizatorul nu poate accepta modificările, nu mai este posibilă continuarea utilizării platformei. Platforma va preciza în mod separat, la comunicarea unei modificări, existența perioadei de obiecție, de 2 săptămâni.


Data politicii de confidențialitate: 31.07.2014